سایت رسمی کمپانی Easy Come Canada - روند رو به رشد خرید خانه توسط مهاجران کانادا
تاریخ :
موضوع : اخبار

روند رو به رشد خرید خانه توسط مهاجران کانادا

روند رو به رشد خرید خانه توسط مهاجران کانادا

گزارش منتشر شده توسط اسکوشا بانک نشان می دهد: ....  به ادامه مطلب مراجعه نماییدگزارش منتشر شده توسط اسکوشا بانک نشان می دهد:
روند رو به رشد خرید خانه توسط مهاجران کانادا

گزارش اسکوشا بانک نشان می دهد تعداد مهاجرانی که به جای اجاره خانه اقدام به خرید مسکن در کانادا نموده اند افزایش داشته است.
گزارشی که اخیرا اسکوشا بانک، یکی از موسسات مالی بزرگ کانادا، منتشر کرده است نرخ رو به رشدی را در مورد مهاجرانی که از سال 2001 تا 2006 به جای اجاره خانه اقدام به خرید مسکن در کانادا نموده اند نشان می دهد.
 آرین وارن، کار شناس ارشد اقتصادی اسکوشا بانک, بیشترین میزان این رشد را متعلق به مهاجرانی که کمتر از 10 سال در کانادا سکونت داشته اند دانست و  با توجه به نرخ رو به تزاید جمعیت سالخورده کانادا و نیز نرخ پایین زاد و ولد در این کشور، ادامه تاثیر عامل مهاجرت بر بازار مسکن کانادا در آینده را مورد تاکید قرار داد
منبع این مقاله : :سایت رسمی کمپانی Easy Come Canada
آدرس این مطلب : http://easycomecanada.com/3/روند-رو-به-رشد-خرید-خانه-توسط-مهاجران-کانادا/