سایت رسمی کمپانی Easy Come Canada - مهاجرت به کبک
تاریخ : Monday 25 June 2012
موضوع : روش های اقامت

مهاجرت به کبک

مهاجرت به کبک

به ادامه مطلب مراجعه نماییدمهاجرت به کِبک از طریق تخصص و حرفه
نیروهای کار متخصصی که قصد دارند با سکونت در کِبک ویزای اقامت دائم کانادا را دریافت کنند باید تمامی شرایط مورد نیاز  دو مرحله گزینش و پذیرش را داشته باشند. گزینش داوطلبان بر عهده دولت کِبک است. متقاضیان می‌توانند پیش از اقدام برای دریافت گواهی گزینش کِبک، احتمال گزینش خود را با استفاده از ابزار ارزیابی آنلاین وب‌سایت اداره مهاجرت کِبک بررسی نمایند.
متقاضیانی که توسط اداره مهاجرت کِبک برگزیده می‌شوند گواهی گزینش کِبک (Certificat de sélection du Québec) را دریافت می‌کنند و سپس می‌توانند درخواست ویزای اقامت دائم کانادا را به اداره شهروندی و مهاجرت کانادا ارسال کرده و پس از پذیرفته شدن توسط دولت فدرال و انجام معاینات و آزمایشات پزشکی و نیز پشت سر گذاشتن تحقیقات و بررسی‌های امنیتی، اقامت دائم کانادا را کسب کنند. توجه داشته باشید که در هر دو مرحله گزینش و پذیرش نیازمندی‌ها و شرایطی نیز برای اعضای خانواده متقاضی وجود دارد که باید توسط ایشان احراز شود.

گزینش
در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که شرایط و نیازمندی‌های گزینش نیروهای کار متخصص توسط دولت کبک با شرایط گروه مهاجرتی نیروهای کار متخصص فدرال متفاوت است. نیروهای کار متخصصی که قصد دارند به کِبک مهاجرت کنند باید حداقل مدرکی معادل دیپلم دبیرستان یا دیپلم فنی حرفه‌ای ایالت کبک داشته باشند.
صلاحیت نیروهای کار متخصص متقاضی مهاجرت به کِبک بر اساس 10 عامل زیر بررسی می‌گردد:

تحصیلات و آموزش

حداکثر 28 امتیاز (حداقل امتیاز لازم = 2 امتیاز)

تجربه کار

حداکثر 8 امتیاز

سن

حداکثر 16 امتیاز

مهارت‌های زبان (فرانسه / انگلیسی)

حداکثر 22 امتیاز

اقامت قبلی در کِبک و داشتن خویشاوند در کِبک

حداکثر 8 امتیاز

ویژگی‌های همسر

حداکثر 16 امتیاز

توانایی مالی

حداکثر 1 امتیاز (حداقل امتیاز لازم = 1 امتیاز)

پیشنهاد کار تایید شده

حداکثر 10 امتیاز

فرزندان وابسته

حداکثر 8 امتیاز

سازگاری و قابلیت وفق پذیری

حداکثر 6 امتیاز

متقاضی مجرد باید حداقل 55 امتیاز و متقاضی متاهل که تمایل دارد به همراه همسرش به کِبک مهاجرت کند باید حداقل 63 امتیاز کسب کند تا واجد شرایط اقدام تحت گروه مهاجرتی نیروی کار متخصص کِبک باشد. جزییات مربوط به نحوه امتیازدهی بر اساس هریک از عوامل فوق به قرار زیر است:

تحصیلات و آموزش: حداکثر امتیازی که می‌توان از این عامل کسب کرد 28 امتیاز است که بر اساس دو زیرگروهی که در جداول زیر خلاصه شده‌اند قابل اختصاص دادن است:

تحصیلات و مدارج علمی

امتیاز

دیپلم دبیرستان

2

دیپلم دبیرستان (فنی و حرفه‌ای) یا دیپلم دبیرستان‌های کِبک

6

گواهینامه غیر دانشگاهی حداقل 2 ساله

4

مدرک فنی حرفه‌ای حداقل 1 ساله یا 2 ساله

6

مدرک فنی حرفه‌ای حداقل 2 ساله یا 3 ساله در رشته‌هایی که در بخش Aیا Bفهرست طبقه بندی شده رشته‌های تحصیلی  قرار دارند

10

مدرک فنی حرفه‌ای حداقل 3 ساله

8

مدرک دانشگاهی حداقل 1 ساله

4

مدرک دانشگاهی حداقل 2 ساله

6

لیسانس یا مدرک دانشگاهی حداقل 3 ساله

10

فوق لیسانس

12

دکترا

12

 علاوه بر نوع مدرک تحصیلی، به رشته تحصیلی متقاضی نیز بسته به اینکه رشته تحصیلی وی در کدام بخش از فهرست طبقه بندی شده رشته‌های تحصیلی قرار دارد یا به عبارت دیگر بر اساس اینکه رشته تحصیلی وی تا چه حد مورد نیاز بازار کار ایات کِبک است، امتیاز تعلق می‌گیرد:

جایگاه رشته تحصیلی در فهرست طبقه بندی شده

امتیاز

بخش A

16

بخش B

12

بخش C

6

بخش D

2

بخش E، F، یا G

0

فهرست طبقه بندی شده رشته‌های تحصیلی که تاریخ انتشار آخرین نسخه آن به اکتبر سال 2009 باز می‌گردد بر مبنای تقاضای بازار کار کِبک تنظیم شده است و ممکن است هر زمانی در آینده تغییر کند.

 

تجربه کار: حداکثر امتیازی که می‌توان بر اساس این عامل کسب کرد 8 امتیاز است و تجربه کاری ارائه شده باید در طی پنج سال قبل از تاریخ اقدام کسب شده باشد. داشتن سابقه کار شرط لازم برای اقدام تحت گروه مهاجرتی نیروی کار متخصص کِبک است و تنها استثنا شامل حال کسانی است که از یک موسسه آموزش عالی کِبک فارغ التحصیل شده‌اند و هنوز سابقه کاری کسب نکرده اند که از این فاکتور 1 امتیاز کسب می‌کنند. میزان امتیازات بر اساس جدول زیر محاسبه می‌گردد:

 

میزان سابقه کار

امتیاز

کمتر از 6 ماه

0

بیشتر از 6 ماه ولی کمتر از 2 سال

4

2 سال یا بیشتر ولی کمتر از 4 سال

6

4 سال یا بیشتر

8

 

سن: حداکثر امتیاز قابل دریافت از عامل سن 16 امتیاز است که بر اساس جدول زیر به متقاضی اختصای می‌یابد:

سن

امتیاز

18 تا 35 سال

16

36 سال

14

37 سال

12

38 سال

10

39 سال

8

40 سال

6

41 سال

4

42 سال

2

43 سال یا بیشتر

 

 

مهارت‌‌های زبان: دانستن زبان فرانسه یکی از پیش نیازهای اصلی است. البته متقاضی می‌تواند با دانستن زبان انگلیسی نیز امتیاز بگیرد ولی توانمندی‌های متقاضی در زبان انگلیسی نمی‌تواند مقدم بر یا جایگزین شرط دارا بودن مهارت‌های زبان فرانسه شود. بر اساس میزان مهارت متقاضی در زبان فرانسه حداکثر 16 امتیاز و بر اساس سطح مهارت وی در زبان انگلیسی حداکثر 6 امتیاز به وی تعلق می‌گیرد.

 

اقامت قبلی در کِبک و داشتن خویشاوند نزدیک در این ایالت: همانگونه که در جداول زیر ملاحظه می‌فرمایید، اقامت قبلی در کِبک یا داشتن خویشاوند نزدیکی که شهروند کانادا یا مقیم دائم این کشور است و در ایالت کِبک سکونت دارد تا حداکثر 8 امتیاز برای متقاضی به ارمغان می‌آورد:

اقامت قبلی در کبک:

امتیاز

اقامت به علت تحصیل و به مدت حداقل یک ترم کامل تحصیلی

5

اقامت به علت کار و به مدت حداقل 3 ماه

5

اقامت به دلایل دیگر و به مدت حداقل 2 هفته و کمتر از 3 ماه

1

اقامت به دلایل دیگر و به مدت بیش از 3 ماه

2

 

 

داشتن خویشاوند نزدیک در کبک:

امتیاز

همسر

3

فرزند، پدر یا مادر، برادر یا خواهر

3

پدر بزرگ یا مادر بزرگ

3

عمو، عمه، خاله، دایی، برادر زاده یا خواهر زاده

0

 

 

ویژگی‌های همسر(حداکثر 16 امتیاز): در صورتی که همسر متقاضی به همراه وی به کِبک وارد و در این ایالت زندگی کند عواملی همچون تحصیلات، رشته تحصیلی، و سن همسر تا حداکثر 10 امتیاز و سطح مهارت همسر در زبان فرانسه تا حداکثر 6 امتیاز را به متقاضی اختصاص دهد. جداول زیر نحوه این امتیاز دهی را مشخص می‌کنند.

 

تحصیلات و مدارج علمی همسر

امتیاز

دیپلم دبیرستان

1

دیپلم دبیرستان (فنی و حرفه‌ای)

2

گواهینامه غیر دانشگاهی حداقل 2 ساله

1

مدرک فنی حرفه‌ای حداقل 1 ساله یا 2 ساله

2

مدرک دانشگاهی حداقل 1 ساله

1

مدرک دانشگاهی حداقل 2 ساله

2

لیسانس یا مدرک دانشگاهی حداقل 3 ساله

3

فوق لیسانس

3

دکترا

3

 
 

جایگاه رشته تحصیلی همسر در فهرست طبقه بندی شده

امتیاز

بخش A

4

بخش B

3

بخش C

2

بخش D

1

بخش E، F، یا G

0

 
 

سن همسر

امتیاز

18 تا 35 سال

3

36 سال

2

37 سال

2

38 سال

2

39 سال

2

40 سال

1

41 سال

1

42 سال

1

43 سال یا بیشتر

 

 

 

 توانایی پرداخت مخارج زندگی در ماههای اولیه سکونت: متقاضی باید بتواند مخارج خود و اعضای خانواده‌اش را برای حداقل سه ماهه اول سکونت در کِبک بپردازد. جدول زیر میزان حداقل پولی که باید متقاضی داشته باشد را نشان می‌دهد:

لازم به ذکر است که این مبالغ هرساله به روز می‌شود. مبالغ فوق برای دوره زمانی اول ژانویه تا 31 دسامبر سال 2011 تنظیم شده است.

پیشنهاد کار تایید شده: اگر متقاضی پیشنهاد کار معتبری از یک کارفرمای کِبکی داشته باشد تا حداکثر 10 امتیاز از این فاکتور کسب می‌کند. پیشنهاد کار اگر از کارفرمایی در ناحیه شهری مونترال باشد 6 امتیاز و اگر از طرف کارفرمایی خارج از ناحیه شهری مونترال صادر شده باشد 10 امتیاز به متقاضی اختصاص می‌یابد.


فرزندان وابسته: تعداد فرزندان وابسته متقاضی که همراه وی به کِبک وارد می‌شوند از مواردی است که در ارزیابی پرونده مد نظر قرار می‌گیرد (هر فرزند 12 ساله یا کوچکتر 4 امتیاز و هر فرزند 13 تا 21 ساله 2 امتیاز به همراه خواهد داشت – حداکثر امتیازی که متقاضی می‌تواند از این قسمت کسب کند 8 امتیاز است).


سازگاری و قابلیت وفق پذیری: این فاکتور بر اساس اقدامات وبرنامه‌هایی که متقاضی برای وفق پذیرفتن با جامعه کِبک و یافتن کار و زندگی در این جامعه انجام داده‌است ارزیابی می‌گردد و می توان تا حداکثر 6 امتیاز از این فاکتور کسب کرد.

پذیرش
مرحله پذیرش برای نیروی کار متخصصی که از سوی دولت کِبک انتخاب شده و گواهی گزینش کِبک را دریافت کرده است با ارسال تقاضای اقامت دائم کانادا به دفتر ویزا یا سفارت کانادا آغاز می‌گردد. متقاضی ( و اعضای خانواده وی صرفنظر از این که وی را در مهاجرت به کانادا همراهی می‌کنند یا خیر) باید مجموعه‌ای از آزمایشات و معاینات پزشکی را انجام دهند و از نظر تحقیقات امنیتی که توسط دولت فدرال صورت می‌پذیرد مشکلی نداشته باشند. پس از اینکه تمام شرایط مورد نیاز احراز گردید، دولت کانادا ویزای اقامت دائم متقاضی را صادر می‌کند.

مهاجرت تجاری به کِبک
کسانی که قصد دارند از طریق مهاجرت تجاری به کِبک ویزای اقامت دائم کانادا را دریافت کنند می‌توانند تقاضای خود را تحت یکی از زیرگروه‌های مهاجرتی سرمایه گذاران، کارآفرینان، و خویش کارفرمایان ارسال نمایند. نیازمندی‌های هریک از این زیرگروه‌های مهاجرتی در ادامه شرح داده می‌شود.
متقاضی (و اعضای خانواده وی) باید هر دو مرحله گزینش (selection) و پذیرش (admission) را پشت سر بگذارند. گزینش را دولت کِبک انجام می‌دهد و پذیرش بر عهده دولت فدرال است.

گزینش
مرحله گزینش برای متقاضی واجد شرایط یکی از سه برنامه مهاجرتی ( سرمایه گذاران، کارآفرینان، و خویش کارفرمایان) با تکمیل و ارسال فرم تقاضای گواهی گزینش کِبک آغاز و با دریافت این گواهی (Certificat de sélection du Québec) پایان می‌یابد. این گواهی سند رسمی مهاجرتی است که توسط دولت کِبک صادر می‌شود.

پذیرش
متقاضی انتخاب شده توسط دولت کانادا که گواهی گزینش کِبک را دریافت کرده‌است باید توسط دولت فدرال کانادا نیز پذیرفته شوند. این متقاضی (و اعضای خانواده وی، صرفنظر از اینکه قصد دارند به همراه متقاضی به کانادا بیایند یا خیر) باید آزمایشات و معاینات پزشکی مورد نیاز را گذرانده و نیز از نظر امنیتی مشکلی نداشته باشند تا بتوانند اقامت دائم کانادا را کسب کنند.


سرمایه گذاران (Investors)
کسانی که قصد دارند از طریق سرمایه گذاری در کِبک به کانادا مهاجرت کنند باید واجد شرایط زیر باشند:

    * حداقل دو سال تجربه مدیریتی در بیزنسی قانونی را داشته باشند. بیزنس مذکور می‌تواند صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، و یا بیزنسی حرفه‌ای و تخصصی باشد و باید حداقل دو کارمند تمام وقت ( یا معادل آن) را در استخدام داشته باشد. تجربه مدیریت دولتی یا مدیریت در بنگاه‌ها و نمایندگی‌های بین‌المللی نیز پذیرفته می‌شود. تجربه دوساله مورد نظر باید طی پنج سال قبل از تاریخ تقاضا کسب شده باشد و وظایف و مسئولیت‌هایی نظیر برنامه‌ریزی، مدیریت، و کنترل مواد، منابع مالی، یا انسانی را شامل شود.
    * دارایی خالص منقول و غیر منقول آنها (به تنهایی یا در جمع با دارایی همسر) معادل 1,600,000 دلار کانادا باشد و این دارایی به صورت قانونی کسب شده باشد. متقاضی باید 800,000 دلار از این دارایی را با امضای قراردادی با یکی از شرکت‌های سرمایه گذاری تایید شده به مدت پنج سال در اختیار دولت کِبک قرار دهد. این پول پس از مدت یادشده به سرمایه گذار برگردانده می‌شود.

 عوامل دیگری نظیر سن و توانمندی‌های زبانی متقاضی و مدت و نوع آموزش‌ها و تحصیلات وی نیز در ارزیابی پرونده مد نظر قرار می‌گیرد.
 
کارآفرینان (Entrepreneurs)
شرایط مورد نیاز این گروه از متقاضیان به شرح زیر است:

    * باید حداقل دو سال تجربه تمام وقت در اداره یک بیزنس قانونی با تراز مثبت ( سودده) را دارا بوده و این تجربه را در طی حداکثر پنج سال قبل از اقدام به مهاجرت کسب کرده باشند. بیزنس مذکور می‌تواند صنعتی، کشاورزی، یا بازرگانی باشد و متقاضی باید (به تنهایی یا به اتفاق همسرش) اختیار و مالکیت حداقل یک‌چهارم سهام آن را دارا باشد. مسئولیت‌ها و وظایفی که در طی دو سال سابقه کار بر عهده متقاضی بوده‌است باید زمینه‌هایی مانند برنامه‌ریزی، مدیریت، و کنترل مواد، منابع مالی، و منابع انسانی را دربربگیرد.
    * دارایی خالص منقول و غیر منقول متقاضی (به تنهایی یا در جمع با دارایی همسر) که به صورت قانونی کسب شده است نباید از 300,000 دلار کانادا کمتر باشد.

عوامل دیگری نظیر سن متقاضی (و در صورت لزوم سن همسر متقاضی)، توانمندی‌های زبانی، و مدت و نوع آموزش‌ها و تحصیلات ایشان، و اطلاعاتی که از ایالت کِبک دارند نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اقامت دائمی که کارآفرینان کسب می‌کنند مشروط بوده و برای تثبیت آن باید شرایط زیر در طی سه سال پس از ورود ایشان به کِبک و حداقل برای مدتی یک ساله احراز شود:

    * فرد کارآفرین باید بیزنسی صنعتی، کشاورزی، یا بازرگانی به ارزش حداقل 100,000 دلار کانادا را در کِبک ایجاد کرده یا خریداری نماید.
    * فرد کارآفرین باید در اداره بیزنس مذکور به صورت فعال مشارکت داشته باشد.
    * بیزنس مورد نظر باید حداقل یک فرصت شغلی تمام وقت (30 ساعت کار در هفته) را برای ساکنین کِبک (البته کسانی به غیر از خود فرد یا افراد خانواده وی) فراهم کند.  

 خویش کارفرمایان (Self-employed persons)
کسانی که خویش کارفرما یا خوداشتغال بوده و با تکیه بر مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای خود امرار معاش می‌کنند می‌توانند از این طریق به کِبک مهاجرت کنند. این افراد باید در حرفه خود حداقل دو سال سابقه کار داشته و قصد داشته باشند که در کِبک نیز کسب و کار خود را راه‌اندازی و از طریق آن امرار معاش کنند. حداقل دارایی این افراد 100,000 دلار کاناداست که باید قانونا کسب شده باشد.
علاوه بر موارد فوق عوامل زیر نیز در ارزیابی این افراد موثرمی باشند:

    * سن (و در صورت لزوم سن همسرشان)
    * نوع و مدت آموزش‌هایی که فراگرفته‌اند
    * توانمندی‌ها و مهارت‌های زبانی
    * توانمندی‌های شخصی و میزان اطلاعاتی که از کِبک دارند

دانشجویان خارجی و نیروهای کار موقت
دانشجویان خارجی و نیروهای کار موقتی که در کبک سکونت دارند یا قبلا در کبک بوده اند می توانند تحت گروه مهاجرت PEQ (یا به عبارتی Programme de l’expérience Québécoise) برای مهاجرت به کبک اقدام کنند. این افراد باید مانند سایر متقاضیان مهاجرت به کبک ابتدا برای دریافت گواهی گزینش کبک (Quebec Selection Certificate) اقدام نموده و پس از دریافت این تاییدیه آن را به همراه درخواست ویزای اقامت دائم به اداره شهروندی و مهاجرت کانادا ارسال نمایند.

دانشجویان خارجی کبک
دانشجویان خارجی که از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شناخته شده و معتبر ایالت کبک فارغ التحصیل شده اند یا در شرف فارغ التحصیلی هستند می توانند با استفاده از برنامه مهاجرتی PEQ برای دریافت اقامت دائم کانادا اقدام کنند. متقاضیان این روش مهاجرتی باید:

    * از یک موسسه آموزش عالی و یا دانشگاه مورد تایید وزارت آموزش کبک فارغ التحصیل شده و گواهینامه یا مدرک تحصیلی خود را اخذ کرده باشند؛
    * به مدت حداقل 1800 ساعت (دوسال) در کبک تحصیل کرده باشند؛ و
    * یک دوره آموزش زبان فرانسه را تا سطح حداقل متوسط در یک موسسه آموزشی کبک با موفقیت به پایان رسانده باشند.

لازم به ذکر است که دانشجویان فارغ التحصیل از دانشگاههای فرانسه زبان کبک لازم نیست شرط آخر از شرایط فوق الذکر را احراز نمایند.

نیروهای کار موقت
نیروهای کار موقتی که به صورت قانونی و با داشتن ویزای اقامت موقت در کبک مشغول کارند نیز می توانند تحت گروه مهاجرتی PEQ به کبک مهاجرت و ویزای اقامت دائم کانادا را کسب کنند. این افراد باید:

    * در طی 2 سال قبل از اقدام حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت در کبک را داشته باشند (این سابقه کار باید در مشاغل فنی و حرفه ای که به کارآموزی و آموزش در کالج¬های فنی و حرفه ای نیاز دارند یا مشاغل مدیریتی و یا مشاغلی که به آموزش دانشگاهی نیاز دارند باشد)؛
    * هنگام اقدام برای مهاجرت به صورت قانونی در کبک مشغول به کار باشند؛ و
    * یک دوره آموزش زبان فرانسه را تا سطح حداقل متوسط در یک موسسه آموزشی کبک با موفقیت به پایان رسانده باشند، یا نتایج یک آزمون استاندارد زبان فرانسه را در تایید سطح مهارت شان در زبان فرانسه را ارائه نمایند
منبع این مقاله : :سایت رسمی کمپانی Easy Come Canada
آدرس این مطلب : http://easycomecanada.com/24/مهاجرت-به-کبک/